Container 40’DC về Bình Phước

Container 40’Feet DC (mới,cũ) được sử dụng để làm kho chứa hàng, vật tư, máy móc trang thiết bị để vận chuyển hàng hóa