Nhà container chỉ từ 100 đến 200 triệu đồng tại Việt Nam

Văn phòng công ty TNHH Sao Biển Container, mẫu chuẩn nhà container kiêm container văn phòng.

Sử dụng 2 container văn phòng 20feet.

Liên hệ với chúng tôi để được nhận báo giá chi tiết.