Container kiot di động 10 feet, sự lựa chọn bán hàng chuyên nghiệp