Tag Archives: Quy ước chuẩn về container

Các công ước tiêu chuẩn quốc tế về container

Các công ước, tiêu chuẩn quốc tế về container Để container có thể lưu thông một cách an toàn và hợp lệ, việc chế tạo phải đảm bảo tuân thủ các công ước, tiêu thuẩn quốc tế về container. Công ước quốc tế về container Dưới đây là danh sách các công ước quốc tế […]

Hotline