Tag Archives: Container mở bửng

Container mở bửng, mở nóc, siêu chắc chắn, siêu chứa hàng

Trong thị trường vận tải hàng hóa. Container mở bửng là một loại container có một trong hai bề mặt được mở hoặc lớn hơn so với container thông thường, cho phép nạp và lấy hàng dễ dàng hơn. Container mở nóc có một trần mái mở cho phép nạp và lấy hàng từ trên. […]

Hotline