Container văn phòng 20feet // Công ty Container Sao Biển

Tâm huyết với sản phẩm mình làm ra là những gì Container Biển Sao cố gắng phấn đấu từng ngày.

Container văn phòng 20feet

Sơn lót chống rỉ 3 lớp.

Màu sơn xám trắng, bên trong sơn nước vàng phấn.

Liên hệ : 0987 800 662