Bảo Uyên

Bảo Uyên

Kinh Doanh

Làm trong môi trường container, dù tuổi nghề mới vài năm tôi ứng dụng vào công việc kinh doanh, và đạt kết quả rất rõ rệt. Lượng khách hàng và doanh thu tăng lên gấp đôi chỉ sau 2 tháng. Chi phí giảm nhiều nhờ tối ưu chi phí marketing, quảng cáo. Một số phần việc cũng được tự động hóa. Các kiến thức rất thực tế, dễ hiểu và áp dụng. Tài liệu công ty Container Sao Biển được cung cấp đầy đủ, giá trị cao, có tính ứng dụng lâu dài. Mình cũng đã học Kinh Doanh một số nơi, nhưng thấy ở Container Sao Biển có nhiều ưu điểm vượt trội: Vừa học vừa làm. Đội ngũ nhân viên vững chuyên môn, nhiệt tình. Kiến thức thực tế, dễ áp dụng. Cơ sở vật chất tốt. 


Tâm huyết với nghề

Bình luận

bình luận